קודו (Kudu)
האנטילופה השנייה בגודלה.
לקודו 6 – 10 קווים לבנים אנכיים על רקע הגוף החום. סימן ההיכר הבולט ביותר הוא הקרן הספירלית של הזכר אשר גדלה והופכת מרשימה ביותר משנה לשנה.
כשזכרים נלחמים זה בזה, יתכן והקרנות נתקעות אלו באלו, מצב קטלני לשני הזכרים הנלחמים.
לנקבות אין קרניים, אך מזהים אותן מרחוק הודות לאוזניהן הארוכות.
אוזניים ארוכות אלה, מאפשרות לקודו לשמוע אויב ממרחק ולהתחבא.
הקודו נפוץ בדרום ומזרח אפריקה.
משך ההריון 7-9 חודשים, כנראה מושפע מהתנאים האקולוגיים.
משך ארבעת השבועות הראשונות לחייו, העופר נשאר במחבוא.
הקודו ניצוד לא רק בגלל קרניו המרשימות, אלא גם בגלל בשרו הנחשב טעים ביותר.